Met senso-motoriek bedoelen we de koppeling tussen de sensoriek, het opdoen van prikkels door middel van de zintuigen en de tastzin, en de motoriek, bewegen, grijpen, zitten en staan. Bij sommige kinderen gaat helaas niet alles vanzelfsprekend, denk hierbij aan moeite hebben met dingen als plakken, knippen en kleuren, weinig durven of onhandigheid. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om uw kind senso- motorisch te laten screenen om de ontwikkeling van de senso- motorische ontwikkeling te laten bepalen en zonodig over te gaan tot behandeling.Door middel van speelse oefeningen kan het kind zich bewust worden van de mogelijkheden van zijn of haar eigen kunnen en worden gestimuleerd om meer te bewegen.