Cyriax is een onderzoeksmethode waarmee aandoeningen van het bewegingsapparaat kunnen worden vastgesteld. Een goed inzicht in het karakter, de ontstaanswijze, de biomechanische aspecten en het verloop van de verschillende aandoeningen is noodzakelijk om een juiste diagnose te kunnen stellen.Door middel van mobilisatie en manipulatie van de wervelkolom en de gewrichten worden blokkades als gevolg van onjuist bewegen opgeheven om het herstel te bevorderen. De behandeling van ( acute ) blokkades geeft vaak een snelle terugkeer van de functie. Ook wordt gebruik gemaakt van tractiemassage en frictiemassage, gevolgd door oefentherapie, om herhaling van de klachten te voorkomen.

Aandoeningen die met Cyriax kunnen worden behandeld :

Lage rugpijn, nekklachten, hoge rugpijn, gewrichtsklachten, peesontstekingen zoals een tennis- of golferselleboog, peesschedeonsteking, carpaal tunnels syndroom, hielspoor en liesblessures.