Aandacht voor fysiotherapie in de Tweede Kamer

Gisteren behandelde de Tweede Kamer de begroting van VWS voor 2021. In dit debat was ook aandacht voor fysiotherapie. Partijen pleiten in toenemende mate voor zorg waarin bewegen en gezond leven centraal staat. Dat is een gunstige ontwikkeling voor de fysiotherapie.

JZOJP
Met name GroenLinks en het CDA spraken uitgebreid over fysiotherapie. GroenLinks stelde het principe van de Juiste Zorg op de Juiste Plek te steunen. ‘Zorg dichtbij is immers meestal veel effectiever voor degene die zorg nodig heeft en bovendien vaak ook beter en goedkoper,’ aldus Wim-Jan Renkema – waarbij hij expliciet wees op de fysiotherapie. Volgens Renkema kan fysiotherapie bij veel aandoeningen een goed alternatief zijn voor een behandeling in de tweede lijn, maar dan moet die zorg wel vergoed worden. Zijn vraag aan de minister was wat zij gaat doen om de procedures om paramedische behandelingen te laten vergoeden, sneller te laten verlopen.

Domein overstijgende samenwerking
Samenwerking was een onderwerp dat door veel partijen aan de orde werd gesteld. Deze tendens was al zichtbaar, en is versterkt door Corona. Het besef dat elkaar kennen en weten te vinden de sleutel is tot domein overstijgende samenwerking  dringt steeds beter door. Dat zien we ook terug in diverse concept-verkiezingsprogramma’s.

Opereren voorkomen met fysiotherapie
De wens dat zorg in de toekomst veel meer moet gaan over wat de patiënt nodig heeft om een goed en gezond te kunnen functioneren leeft breed in de Tweede Kamer. Inzet op preventie, bewegen en een gezonde leefstijl is daarbij van groot belang. Zorgverplaatsing is hiermee onlosmakelijk verbonden. Fysiotherapie kan vaak bijdragen aan het functioneren van een patiënt zonder dat een belastende operatie nodig is.

Fysiotherapie in basispakket
Het CDA sprak in navolging van het KNGF zorgen uit over de aanvullende verzekering. Het aantal polissen met voldoende vergoeding voor fysiotherapie wordt steeds kleiner en de pakketten worden steeds duurder, constateert het CDA. ‘Daardoor is fysiotherapie in toenemende mate ontoegankelijk voor mensen die dat nodig hebben en niet onder de lijst Borst vallen, zoals kankerpatiënten, reumapatiënten en hartpatiënten’, aldus CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Zij ziet graag dat haar aangenomen motie om onderzoek te doen naar fysiotherapie voor chronisch zieken en om die fysiotherapie vervolgens onder te brengen in het basispakket wordt uitgevoerd. Van den Berg: ‘We moeten onszelf niet alleen de vraag stellen wat dat gaat kosten maar ook wat het ons oplevert. Andere zorgkosten worden daardoor vermeden. Laten we de motie dus gewoon uitvoeren.’

Vandaag wordt het debat hervat en reageert de minister op de inbreng van de Tweede Kamer.

bron: www.kngf.nl